flower left flower right

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej – zwane dalej Stowarzyszeniem zarejestrowane zostało w 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U.Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989 r., poz.04). Stowarzyszenie ma charakter regionalny i realizuje swoją działalność na terenie Sudetów Zachodnich i części Środkowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicami poprzez upoważnione biura podróży i osoby fizyczne (akwizytorów). Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Jelenia Góra.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie wypoczynku w formach właściwych dla szeroko rozumianej turystyki w terenach o charakterze wiejskim oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach. Służy pomocą członkom stowarzyszenia w przygotowaniu bazy i warunków wypoczynku dla gości w formie poradnictwa merytorycznego, szkolenia oraz wymiany doświadczeń, w podatkowo-prawnych kwestiach związanych z organizowaniem i prowadzeniem wypoczynku, a także w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji konfliktowych z gośćmi.

Organizuje i rozpowszechnia informacje o możliwościach wypoczynku w terenach o charakterze wiejskim organizowanych przez członków stowarzyszenia. Koordynuje działania i poczynania członków stowarzyszenia w zakresie usług przez nich świadczonych, chroni wspólne interesy członków stowarzyszenia i reprezentuje te interesy na zewnątrz. Uświadamia mieszkańców wsi o posiadanym przez nich potencjale zasobów, który może być wykorzystany do wytworzenia tzw. wiejskiego produktu turystycznego.

 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD

Prezes : Barbara Głębocka
V-ce Prezes : Barbara Jochymek
V-ce Prezes : Norbert Podwiński
Członek Zarządu : Waldemar Markowski
Członek Zarządu : Kazimierz Hołyszewski
KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca : Danuta Dziewulak
Członek : Remigiusz Paluch
Członek : Jolanta Kyszka